Welk reptiel of amfibie is dat?


Kies grootte, vorm, kleur, habitat of een combinatie. En ontdek zelf welke Europese reptiel of amfibie je hebt gezien. Voor de Nederlandse naam, meer afbeeldingen en informatie klik op een onderstaande foto.
  to 32 of 32     
Pelophylax perezi Natrix tessellata Natrix maura Zamenis longissimus Chalcides striatus
Trachemys scripta Pelodytes punctatus Triturus marmoratus Pleurodeles waltl Triturus vulgaris
Pelobates fuscus Elaphe schrenckii Bombina bombina Emys orbicularis Rana arvalis
Vipera berus Triturus cristatus Ichthyosaura alpestris Rana temporaria Rana esculenta
Lithobates catesbeianus Lissotriton helveticus Hyla arborea Bufo calamita Bombina variegata
Alytes obstetricans Rana lessonae Rana dalmatina Pelophylax ridibundus Zootoca vivipara
Bufo bufo Salamandra salamandra