Welk reptiel of amfibie is dat?


Kies grootte, vorm, kleur, habitat of een combinatie. En ontdek zelf welke Europese reptiel of amfibie je hebt gezien. Voor de Nederlandse naam, meer afbeeldingen en informatie klik op een onderstaande foto.
  to 39 of 39     
Pelophylax perezi Tarentola mauritanica Podarcis vaucheri Chalcides striatus Algyroides nigropunctatus
Psammodromus algirus Chamaeleo chamaeleon Trachemys scripta Pelodytes punctatus Triturus marmoratus
Pleurodeles waltl Testudo hermanni Testudo graeca Tarentola angustimentalis Triturus vulgaris
Pelobates fuscus Bombina bombina Emys orbicularis Rana arvalis Triturus cristatus
Ichthyosaura alpestris Rana temporaria Rana esculenta Podarcis muralis Lithobates catesbeianus
Lissotriton helveticus Hyla arborea Bufo calamita Bombina variegata Alytes obstetricans
Salamandra atra Lacerta agilis Rana lessonae Rana dalmatina Pelophylax ridibundus
Zootoca vivipara Lacerta viridis Bufo bufo Salamandra salamandra