Gewoon veenmos

Sphagnum palustre
Veenmossen (Sphagnaceae)


(Alle credits en de rechten van de Wikipedia bron zijn van toepassing)

Het gewoon veenmos (Sphagnum palustre) is een soort mos van het geslacht Sphagnum (veenmos).

Het is een algemene, bijna kosmopolitische soort, die vooral in vochtige naaldbossen voorkomt.

Naamgeving

  • Synoniem: Sphagnum cymbifolium (Ehrhart) R. Hedwig
  • Duits: Sumpf-Torfmoos

Kenmerken

Gewoon veenmos vormt stevige, lichtgroene tot lichtbruine, tot 25 cm lange planten met een stamdoormeter tussen 0,6 en 1,2 mm. De epidermis is drielagig, de cellen bezitten gewoonlijk 1 tot 3 huidmondjes en zijn rijk aan spiraalvormige vezels. De stengelblaadjes zijn tot 2 mm lang en 1,4 mm breed, afgerond tot bijna rechthoekig, met een smalle zoom van doorschijnende hyaliene cellen.

De takken staan in bundels van drie tot zes op de stam. De top is knopvormig, meestal duidelijker gepigmenteerd en draagt aan de rand tot 2 cm lange, gebleekte takken. De takblaadjes zijn hol en eirond, 1 tot 2 mm breed. Ze bestaan uit een netwerk van in doorsnede driehoekige groene cellen. De sporogonen zijn bijna bolvormig.

Habitat

Het gewoon veenmos groeit voornamelijk op vochtige tot natte plaatsen in naaldbossen en natte graslanden, waar het uitgestrekte, bultige tapijten vormt. Het komt relatief minder in hoogveengebieden voor. Het wordt meestal aangetroffen samen met Sphagnum fimbriatum, Sphagnum subnitens en Sphagnum squarrosum.

Verspreiding en voorkomen

Het gewoon veenmos is algemeen en verspreid over Europa, Azië, beide Amerika's, Australië en Nieuw-Zeeland.

Plantengemeenschap

Het gewoon veenmos is een kensoort voor de plantenassociatie moerasheide (Sphagno palustris-Ericetum).


Waar?

Familie(1)

WWW info


Verder zoeken
0 Lijkt op (LA):
Sphagnum
Gewoon veenmos
Sumpf-Torfmoos
Sphagnum palustre [L.]
Sphagnum palustre [L.]
Sphagnum palustre [L.]
Sphagnum palustre [L.]
Сфагнум болотный
泥炭蘚