Serbian spruce

Picea omorika
Pine family (Pinaceae)Where?

Family(10)

WWW info


Continu searching
Leaf size Leaf shape Leaf col. Leaf edge Type
Leaf size < 5 cm   Leaf shape Needle   Leaf col. Leaf edge Prickly   Type Evergreen
< 5 cm Needle Prickly Evergreen
0 LookAlikes (LA):
Serbian spruce
Servische spar
Serbische Fichte
Picéa de Serbie
Peccio di Serbia
Pícea de Serbia
Picea omorika [L.]
Ель сербская
Picea omorika [L.]