Portuguese oak

Quercus faginea
Beech family (Fagaceae)Where?

Family(8)

WWW info


Continu searching
Leaf size Leaf shape Leaf edge Twig Type
Leaf size < 5 cm   Leaf shape normal   Leaf edge Twig opposite  Type Deciduous
< 5 cm normal opposite Deciduous
0 LookAlikes (LA):
Portuguese oak
Portugese eik
Quercus faginea [L.]
Chêne portugais
Quercus faginea [L.]
Quejigo
Carvalho-português
Дуб португальский
Quercus faginea [L.]